Bezorgdheid om draadloze netwerken, vooral voor kinderen                                  

door Marianne Knibbeler


Als grootmoeder en verpleegkundige heb ik oprecht zorgen over de uitwerking van elektromagnetische velden (EMV) op onze gezondheid en vooral op de gezondheid van onze kinderen. Als ik kinderen op school achter hun laptopjes zie zitten bekruipt mij zelfs een gevoel van verdriet. In hoeverre gaat dit alles ten koste van hun vitaliteit? Klachten over hoofdpijn, vermoeidheid en concentratiestoornissen worden steeds meer geconstateerd . Kinderen zijn kwetsbaar doordat ze dunnere schedels hebben dan volwassenen; straling van wifi en mobieltjes dringt veel dieper in hun hoofd binnen.

Wifi maakt gebruik van hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV), ook wel straling genoemd, Laptops en tablets geven non-stop zendsignalen zodra ze aanstaan, of er gebruik van wordt gemaakt of niet… Leerlingen worden op school ongevraagd blootgesteld aan een optelsom van deze velden. Door corona hebben scholen juist veel hulp gekregen om nieuwe draadloze systemen aan te leggen, o.a. om afstandsonderwijs te faciliteren. Alle instanties streven trouwens naar meer draadloze technologie. Zou je echter een betere digitale toekomst willen, dan zou je op z'n minst de wifi in scholen bewust moeten gebruiken, en liefst een bedraad internet of een centrale pc willen hebben op school.


Ik weet het, het is roeien tegen de stroom in, maar ouders kunnen deuren openen naar scholen en bv. aandringen op voorlichting op het gebied van Wifi. Ze kunnen wijzen op het advies van de Raad van Europa over de gezondheidsrisico's van straling op scholen. Ik heb een aantal experts in mijn netwerk die een presentatie kunnen geven – niet alleen over de risico's maar ook over laagdrempelige verbeteringen in scholen. Tot mijn verbazing hoorde ik van hen dat zulke verbeteringen soms eenvoudig en goedkoop zijn, en dat zij de internetsnelheid in de school zelfs kunnen verbeteren. Directeuren van scholen, schoolartsen en hoofden van IT zouden zich ermee moeten bemoeien, want we zijn moreel verplicht onze kinderen te beschermen.


In heel Frankrijk is Wifi op scholen verboden. Zo ook in regio's binnen Italië, België en Israël.

Graag zou ik in contact komen met Amsterdamse ouders van kinderen die last hebben van stralingsziekte en hier iets mee willen doen richting hun school.

Het raakt me ook als ik ouders met een mobiel achter een kinderwagen zie lopen, of als ik in de metro iedereen op zijn mobiel zie turen. Afgezien van het stralingsveld waar ze in zitten gaat het ook ten koste van de aandacht voor elkaar, dus het sociale element.

Maar zeker zoveel zorgen maak ik me over de uitrol van steeds hogere zenderfrequenties van de 4G en 5G netwerken, en de uitwerking daarvan op onze gezondheid en psyche.

Veel artsen hebben hierover al de noodklok geluid.


Enkele effecten van 5G wil ik hier noemen - zie ook J. van Gils (3), ook voor alle technische gegevens over EMV – voordat ik jullie met wat actiepunten wil stimuleren tot verzet.

·     4/5G heeft een groot effect op de huid. Hoeveel mensen in mijn omgeving lopen al bij een huidtherapeut! De huid is nl. een zender en ontvanger van informatie, een antenne, die door de millimetergolven belaagd wordt (2,3,4)

·     Bacteriën en virussen blijken juist wel goed te gedijen op deze microgolven. Ze worden resistent voor alle behandelingen die erop gericht zijn om hen te doden en onschadelijk te maken (2)

·     Over de verslavende werking van alle smartphones, tablets, computers, etc. hoef ik niet uit te wijden. Dat kan iedereen om zich heen zien en aan den lijve ondervinden. Deze apparaten lijken wel digitale drugs, die in de weg staan van een authentiek leven. Momenten van stilte en gewoon even niets doen lijken moeilijk te verdragen (4)

·     Afgezien van de verslavende werking kun je ook merken dat je door de uitwerking van EMV in tegengestelde richtingen kan worden getrokken: aan de ene kant teveel in het denken, en de andere kant teveel in de wil. Het gebied van het gevoel, van de empathie, van de nuance komt dan minder aan bod (6)

·     Een ander belangrijk feit is de afname van kwaliteit van de voortplantingscellen bij mannen. De spermakwaliteit is in nog geen 10 jaar tijd verlaagd tot 40%. Dit is vooral in Finland en Spanje onderzocht (2,3,4)

·     En wat te denken van de toename van kanker? Studies binnen het NTP (National Toxicologic Program, USA) door middel van proeven op ratten tonen duidelijk aan dat draadloze technologieën kankeropwekkend zijn. De cel kan minder goed haar werk doen – zoals we al eerder hebben gezien – door verlaagde cellulaire energie, en gaat uiteindelijk dood (2, 3, 4)

·     Elektromagnetische velden raken het zenuwstelsel hard. De verschijnselen van dufheid, moeheid, hoofdpijn, duizeligheid en slechte concentratie kent iedereen wel als je te lang achter je apparaat hebt gezeten. Bij veelvuldig gebruik en op de lange termijn zijn neurologische effecten, geheugenstoornissen en hersentumoren niet uitgesloten (2,3,4).


Ook geeft blootstelling aan Wifi, snoerloze telefoons en mobiele telefoons, een verandering in de morfologie van het bloed. Uit onderzoek is gebleken dat binnen een gebruik van 10 minuten elke cel in het bloed in een formatie samenklontert als geldrolletjes (4).

En wat te denken van de schade die de tienduizenden satellieten, gelanceerd door ruimtetransportorganisatie SpaceX, in de ionosfeer veroorzaken? Door de miljarden digitale pulsaties die ze afgeven kan het hele biologische leven grondig verstoord worden.


Maar nu… wat kunnen we nog doen?


·     We moeten zoveel mogelijk praten over dit onderwerp, en de media overspoelen met deze informatie.

·     Het allerbelangrijkste is dat we de uitrol verder stopzetten, zoals in meerdere landen en gemeentes al is gebeurd. Je moet bovendien geen microgolven vanuit de ruimte willen hebben. Dit is experimenteren op mensen en hoogst onethisch.

·     Kijk ook naar de acties die in Apeldoorn worden gevoerd, nu deze stad tot Smart City no 1 is uitgeroepen. Mensen, het wordt alleen maar erger. Zo meteen krijgen we nooit meer pauze van microgolfstraling, want om de paar huizen worden antennes geplaatst die piepkleine millimetergolfjes van 5G uitzenden…, en dat is een ontzettende dosis straling.

·     Er is geen brede maatschappelijke discussie geweest over dit onderwerp. Het ondemocratisch karakter waarin het een en ander ons wordt opgedrongen, is onacceptabel. Kunnen we een referendum afdwingen? We kunnen niet wachten tot het te laat is en wachten tot de politiek het oppakt.

·     Kunnen we SpaceX tegenhouden?

·     Kunnen we meer (interpretatie van) onafhankelijk onderzoek op dit gebied afdwingen?

·     Kunnen we meer bekendheid geven aan de beïnvloedingssystemen van de Telecomindustrie…, hoe ze hun producten aan de mensen verkopen en de politiek bewerken?

·     Hoe kunnen we meer in contact komen met politieke partijen? Volgens mij staat de Partij voor de Dieren nog het meest open voor onderwerpen die de bescherming van mens, dier en milieu raken.

·     Doe mee aan de EU-handtekeningenactie om het onderwerp besproken te krijgen in het EU parlement, en teken de https://www.5gspaceappeal.org/

·     Denkt u dat u of uw kind last heeft van straling, neem dan contact op met Stichting EHS.

·     Wilt u meedoen aan het initiatief om scholen veiliger plekken te maken voor kinderen, om te beginnen in Amsterdam? Neemt u dan contact op met mij via onderstaand emailadres.

Ik hoop dat dit artikel heeft bijgedragen aan bewustwording van de wereld waar we naar toe op weg zijn. De grote vraag is: willen we deze wereld wel?

Marianne Knibbeler, wifiopscholen@gmail.com of 020-699 69 07.


1)     Folder Stichting EHS (Electrohypersensitief): “Wifi op scholen”

2)     E. Pasmans: De Coronapandemie, hoofdstuk 10, Uitgeverij Aspekt, ISBN 978 94 64240 60 3

3)     J. van Gils: 5G Zegen of Vloek, Uitgeverij Lemniscaat, ISBN 978 90 47712 90 9

4)     J. Vissers: De toekomst van de toekomst, ISBN  978 94 0364 227 7

5)     A. Firstenberg: The invisible rainbow, Uitgever Chelsea Green Publishing,  ISBN 978-1-64502-009-7 (paperback), 978-1-64502-010-3 (ebook)

6)     J. van Gils, Elektrosmog, Uitgeverij Pentagon, ISBN 978 94 90455 87 3


Wifi op scholen