VAGE KLACHTEN NADER VERKLAARD?

OVER DE WERKING VAN STRALING OP ONZE CELLENVOOR DE PROFESSIONALS IN DE GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJNDr. Martin L. Pall, emeritus hoogleraar biochemie en basic medical science, Washington State University. Martin Pall is gespecialiseerd in de effecten van straling.


Is stijging van temperatuur door straling of absorptie door het lichaam als indicatie afdoende om de effecten van straling te beoordelen? Wat gebeurt er op cellulair niveau, en hoe pakt dat uit voor het lichaam, welke gevolgen kunnen te maken hebben met 2,3, en 4g straling en mogelijk straks 5g? Het is niet altijd duidelijk waardoor iemand chronische klachten vertoont.


Dit is het onderwerp van de lezing door Dr. Martin Pall, die graag zal ingaan op uw vragen.  

Een brede voorlichting van de medische sector, gezondheidszorg,  over een invloed waar wij allen 24/7, continu aan onderhevig zijn, kan van grote betekenis zijn.

Vage klachten en aandoeningen zijn in opmars, een steeds groter deel van de bevolking heeft klachten die niet te verhelpen zijn. Zij komen allen voor op de checklist van stralingsklachten die gebruikt is in onderzoek van het UMC Utrecht (gesubsidieerd door ZonMW). Klachten als: hartfalen, tinnitus, slaap- en huidproblemen, psychische klachten, tumoren en infecties, verminderd immuunsysteem, duizeligheid, concentratieproblemen...

De ziektekosten beginnen onbetaalbaar te worden, moeilijke keuzes over hoe de kosten te verdelen lijken aanstaande.


Van harte nodigen wij u, professional in de gezondheidszorg, uit om u te laten informeren op deze avond voor meer inzicht in wat voor onderzoeken er al gedaan zijn. Een unieke kans om uw vragen voor te leggen aan een collega professional, om op inhoud van gedachten te wisselen.  


Voor meer informatie:

Onderzoek van Dr. Martin L. Pall

CV van Dr. Martin L. Pall

Oostenrijkse diagnose tool.


wanneer     : donderdag 21 november  

hoe laat     : (inloop 19.00) van 19.30-22.30  

waar          : Amstelkerk, Amstelveld, Amsterdam

tickets     : Hier te bestellen (na aanschaf is er geen restitutie mogelijk)

prijs          : 15,00

voertaal     : Engels

Indien er nog plaatsen vrij zijn kunt u aan de deur nog een kaartje kopen,

svp gepast betalen.    

Sponsoren voor dit initiatief zijn ook van harte welkom.
Deze Lezing werd mede mogelijk gemaakt door:


Merlijnboekhandel.nl