Stralingsbewust Amsterdam

is een burgerinitiatief,  gestart door Catherine van Ommeren en RenĂ©e van Gennip.

In korte tijd is dit initiatief uitgegroeid tot een vereniging van burgers die de opgedrongen straling in de ether niet willen en daar wat aan willen doen.

Aangetoond is dat de huidige straling schadelijk is.

Er zijn teveel signalen en meldingen van mensen die ziek worden.


Straling is een milieu probleem.

Als wij niet 100% zeker weten dat het milieu geen schade wordt toegebracht en wij nog meer straling en technieken op ons afzien komen (5G) dan moet het voorzorgprincipe worden toegepast. Wij kunnen daar niet voorzichtig genoeg mee om gaan.


kijkt u deze 13 minuten durende video waarin inzichtelijk wordt uitgelegd wat de metingen laten zien en hoe het beleid van overheden op deze metingen wordt aangepast.


Met de nieuwe kennis en de wetenschappelijke inzichten zien wij bevestigd wat wij al jaren voelen. Stralingsnormen zijn veel te hoog en moeten drastisch naar beneden worden bijgesteld.

Onze Nederlandse overheid vaart blind op rapporten die ze niet kan doorgronden en adviezen van organisaties die zelf geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun adviezen, te weten De Gezondheidsraad en het ICNIRP.


De strengste blootstellingslimiet ligt nu op 28V/m terwijl je bij 3V/m al hartfalen kan krijgen. Bouwbiologen raden aan een maximale norm van 0.005 V/m

Kijk hier voor meer informatie over straling en 5G. De rekenhulp voor de vele verschillende duidingen aan mini en maxi volt per meter, millimeter en micro vierkante centimeter etc ... (ingewikkelder en verwarrender kan het gewoon niet) vind je hier.

klik hier voor een overzichtelijke klachtenlijst.


Wij zoeken medeburgers!

Wij willen een inventarisatie maken hoe het met de mensen is gesteld die in Amsterdam wonen. Uit ervaring hebben wij geleerd dat de GGD en de gemeente niet toereikend is met hulp en informatie naar de burgers toe.


Wij zoeken mensen die gebouwen met zendmasten en buurten willen afstruinen op zoek naar clusters van kanker, hart falen en andere uitvalsverschijnselen. Hiermee help je ons het probleem meer zichtbaar te krijgen. Daarnaast zijn we ook bezig met het vergroten van het bewustzijn bij medeburgers en bestuurders.


Wil je je aansluiten bij deze burgerbeweging? Hoe meer mensen er meedoen hoe effectiever en daadkrachtiger we kunnen werken. Meld je graag hier.


Heeft u gezondheidsklachten? Meld deze dan bij ons meldpunt. (Meldpunt wordt nog gemaakt)


Wilt u op de hoogte worden gehouden geeft u ons dan uw e-mailadres dan sturen we u eens in de zoveel tijd een nieuwsbrief.
Sponsoren voor dit initiatief zijn ook van harte welkom.

Wij kunnen daarmee lezing bekostigen, flyers drukken, een mars organiseren, filmen, workshops organiseren en andere onkosten betalen.

Stuur ons een e-mail en wij sturen de verdere gegevens aan u terug.


contact gegevens:

contact@stralingsbewustamsterdam.nl


voor aanmelding nieuwsbrief:

nieuwsbrief@stralingsbewustamsterdam.nl


Wil je mee doen met acties meld je dan hier:

actie@stralingsbewustamsterdam.nl

Ja ik, of onze organisatie ondersteunen jullie initiatief en willen graag een donatie doen.

Wij kunnen daarmee lezingen bekostigen, flyers drukken, een mars organiseren, filmen, workshops organiseren en andere onkosten betalen.

Stuur ons een e-mail naar: sponsor@stralingsbewustamsterdam.nl en wij sturen de verdere gegevens aan u terug.