Stralingsbewust Amsterdam is een burgerinitiatief,  gestart in oktober 2019 door Catherine van Ommeren en RenĂ©e van Gennip. Samen met andere enthousiaste Amsterdammers hebben wij een aantal maanden samen overleg gehad en projecten gedaan.

In korte tijd zijn er in diverse steden ook soortgelijke stralingsbewuste burgerinitiatieven ontstaan die de opgedrongen straling in de ether niet willen en daar wat aan willen doen.

Aangetoond is dat de huidige straling schadelijk is.

Er zijn te veel signalen en meldingen van mensen die ziek worden.


Milieu probleem

Straling is een milieu probleem.

Als wij niet 100% zeker weten dat het milieu geen schade wordt toegebracht en wij nog meer straling en technieken op ons afzien komen (5G) dan moet het voorzorgprincipe worden toegepast. Wij kunnen daar niet voorzichtig genoeg mee om gaan.


Waanzin of onwetendheid?

kijkt u deze 13 minuten durende video waarin inzichtelijk wordt uitgelegd wat de metingen laten zien en hoe het beleid van overheden op deze metingen wordt aangepast.


Met de nieuwe kennis en de wetenschappelijke inzichten zien wij bevestigd wat wij al jaren voelen. Stralingsnormen zijn veel te hoog en moeten drastisch naar beneden worden bijgesteld.

Onze Nederlandse overheid vaart blind op rapporten die ze niet kan doorgronden en adviezen van organisaties die zelf geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun adviezen, te weten De Gezondheidsraad en het ICNIRP.


De strengste blootstellingslimiet ligt nu op 28V/m terwijl je bij 3V/m al hartfalen kan krijgen. Bouwbiologen raden aan een maximale norm van 0.005 V/m

Kijk hier voor meer informatie over straling en 5G. De rekenhulp voor de vele verschillende duidingen aan mini en maxi volt per meter, millimeter en micro vierkante centimeter etc ... (ingewikkelder en verwarrender kan het gewoon niet) vind je hier

klik hier en hier voor een overzichtelijke klachtenlijst.


Stralingsbewust Amsterdam is momenteel helaas niet operationeel. Iedereen die wat wil doen of organiseren wordt verzocht zich te verenigen in de Facebook groep 'Stop 5G Amsterdam', of zijn of haar initiatief te melden op Facebook bij '5G Plein'.

Wil je jou initiatief op deze website exposeren dan kan dat via  stralingsbewustamsterdam@gmail.com