Brief aan de Wethouder Ivens en Meliani betreffende overtreding van de regels door de Telecom door te dicht plaatsten van een zendmast op slaapkamer

16-06-20

Geachte Heer Ivens, (deze brief is ook aan wethouder Touria Meliani gestuurd)

Namens de inwoners van de Staatsliedenbuurt rondom het blok van de van Hogendorpstraat 111 schrijf ik u deze email.
Het gaat om het volgende:

Tijdens de Corona-lockdown zijn er in April en Mei 3 nieuwe grote zendmasten geplaatst op het nieuwbouwpand aan de van Hogendorpstraat 111 in de Staatsliedenbuurt. Het overgrote gedeelte van de bewoners ín en tegenover het nieuwbouwpand wisten helemaal van niets, dus een heel aantal zijn erg geschrokken. Ze zijn vooral geschrokken van de zeer kleine afstand die er is tussen de zendmasten zèlf en de slaapkamers van de mensen in het pand en het pand ernaast. "Wie wil er nou op drie meter afstand slapen van een zendmast die zó sterk straalt?" vroegen zij zich af. Gezondheidsgevolgen zullen zeker niet úitblijven voor deze mensen danwel op de korte -danwel op de lange termijn. Dat geven vele onderzoeken aan, zèlfs die van het US naval medical research institute: https://www.stetzerelectric.com/naval-medical-research-institute-research-report/

Dit zijn peer reviewed onderzoeken en dit is niet zómaar een instituut.

Er is daarom een petitie gestart een aantal weken geleden: https://petities.nl/petitions/stop-telecommasten-op-van-hogendorpstraat?locale=nl

Deze is al ingediend bij de gemeente, maar deze werd treurig genoeg geenszins serieus genomen.

Vervolgens is er contact opgenomen met het antennebureau, die aangeeft dat ze ons hier misschien wel mee kunnen helpen, op voorwaarde dat minstens twee bewoners uit desbetreffend pand te kennen geven via een mail compleet verrast te zijn door deze masten. Dát is een procedure waar we nu mee bezig zijn, maar we willen óók dat politieke partijen uit de gemeenteraad op de hoogte zijn van hetgeen er speelt in A'dam. Dat er compleet onverantwoorde en criminele praktijken plaatsvinden, uitgevoerd door telecombedrijven. Náást dit alles, konden wij in het antenneregister deze zendmasten opzoeken en constateren dat de telecombedrijven de regels van het antennebureau gróf overschrijden. Kijk hier: https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern (heb even geduld voordat het scherm tevoorschijn komt met het kaartje erop van Ndl., het duurt even) Vandaar dat het antennebureau ook aangeeft in haar tabellen dat de minimale afstand tussen deze antennes en de woonruimte van mensen 10 meter móet zijn. Dit is gewoon een nuchter feit, een nuchtere regel, die grofweg overtreden wordt door de telecom. Ik weet dit van Jolanda van den Berg die een HTS-opleiding heeft afgerond en u hier zo nodig meer over kan uitleggen.

Zij werkte in het verleden ook voor KPN: http://www.creamees.nl/contact/

Ik hoop dus dat u en de rest van de gemeenteraad hier nog eens serieus naar gaat kijken en dit zo snèl mogelijk, vóórdat 5G officieel wordt aangezet (eind Juli is dat al het plan) in de gemeenteraad ter sprake gaat brengen. want het zou heel goed kunnen, dat er meer straten zijn in A 'dam waar de regels van het antennebureau grof worden overtreden. Amsterdammers zullen ziek worden van de zendmasten boven hun hoofd, zonder dat ze het weten. Óók benauwdheid/moeilijk ademen kán soms één van de fysieke symptomen zijn van stralingsziekte. (weet ik uit eigen ervaring)

Je moet er toch niet aan denken dat artsen in A'dam niet begrijpen wat er met de patiënt aan de hand is en dan ten einde raad maar roepen dat het Corona is? Terwijl in werkelijkheid er iets geheel anders aan de hand is namelijk stralingsziekte?

Het is héél belangrijk dat Amsterdamse artsen het verschil begrijpen tussen de benauwdheid veroorzaakt door stralingsziekte en de benauwdheid die veroorzaakt wordt door een heel andere ziekte. Ik wil u en de rest van de gemeenteraad uitdrúkkelijk waarschuwen voor het feit dat er in Amsterdam binnenkort wel eens een heel aantal mensen last kunnen krijgen van stralingsziekte als gevolg van de officiële invoering van 5G volgende maand. Vervolgens is het nog maar helemaal de vraag of onze Amsterdamse artsen wel dóórhebben wat er aan de hand is en of onze gemeenteraad en burgemeester en wethouders wel doorhebben wat ze haar inwoners aandoet. Met "haar bewoners" bedoel ik óók de állerkleinsten: de baby's, de peuters en kleuters die wèl stralingsziek worden, maar het nog niet in woord en taal kunnen uiten. Maar natuurlijk heb ik het ook over de kwetsbare ouderen, die eerder last zullen ondervinden. Ik hoop dat u iets gaat doen met de kennis die ik in deze email heb doorgegeven, want íemand moet de bevolking beschermen tegen emv.

Hoogachtend,

Marije Freeve