Catherine van Ommeren 3 minuten inspraak 5G gemeenteraad Amsterdam 25 mei 2019

25-05-19

Transcript van deze toespraak:

Geachte commissieleden, 

Er zijn zorgen over straling. Internationaal hebben Genève, Brussel, Florence, 26 staten in de VS en vier kantons in Zwitserland 5G geweigerd.Amsterdam verwijst naar nationaal beleid en nationaal beleid verwijst naar internationale afspraken.Juist die internationale afspraken hebben Florence en Brussel ertoe gebracht 5G te weigeren. Florence stelt de ICNIRP ter discussie.Brussel wijst de normering van de ICNIRP af. De Nederlandse stralingslimiet is tien maal ruimer dan de Brusselse norm en is daarmee de hoogste ter wereld.Waarop is de normering van de ICNIRP gebaseerd?Een plastic kop met zout water is gedurende korte tijd bestraald, de thermische opwarming gemeten.De biologische effecten, (celstructuren, celwijzigingen) zijn niet waar te nemen op plastic. Terwijl zeer lichte straling lekkage van de bloed-hersenbarrière veroorzaakt.De mogelijkheden van lichte straling om medicijnen in de hersenen te krijgen worden als veelbelovend beschouwdOnbedoelde lekkage door blootstelling aan straling heeft hersengerelateerde klachten als gevolg.Hoe beoordeelt onze nationale overheid stralingsonderzoek?In het meest recente onderzoek van Nederland en Zwitserland (2006) werden 128 mensen gedurende korte tijd blootgesteld aan lichte 3G straling. elf personen verlieten voortijdig het onderzoek, drie werden ernstig onwel. Conclusie van de toenmalig staatsecretaris: straling is geheel veilig, ook op de lange termijn.Met deze normering en een dergelijke beoordeling van onderzoek wordt de uitvoerig volop ingezet. Gezondheid worst nergens genoemd.De verzekeringsmaatschappijen erkennen stralingsklachten en dekken ze niet. Honderden artsen in België en Oostenrijk wijzen op de stralingsziekten uit hun praktijk.Nederland heeft het over “klachten van onbekende oorsprong.” De huisarts weet in 50 procent van de klachten niet wat de oorzaak is.Het Verwey-Jonker Instituut stelt dat eenderde van de Nederlanders chronisch ziek is, waarbij de genoemde ziektebeelden grotendeels overeenkomen met de stralingsgerelateerde aandoeningen (waaronder hersenaandoeningen als ADHD, autisme, epilepsie, stemmings stoornissen, en huidproblemen).Hoe verloopt het proces van besluitvorming en wetgeving?De overheid sluit afspraken met de industrie. Uitvoering, normering, wetgeving en controle volgen daarna, gebaseerd op de gemaakte afspraken.Wat merk je als burger hiervan? Je hoort een technische persoon van Telecom of TU op de radio uitgebreid vertellen dat straling niet ongezond is.Iemand met stralingsklachten wordt verwezen naar het Antennebureau dat onder EZ valt. Ik word met een vraag over beleid in Den Haag verwezen naar het Agentschap Telecom.De Raad van State, in haar zojuist verschenen jaarverslag, ik citeer:“”.. wetten worden door parlement en regering gemaakt, vanuit het idee dat alleen deze twee instituten in staat zijn het algemeen belang te vertegenwoordigen…Akkoorden met ….organisaties worden al te gemakkelijk omgezet in wetgeving… Het algemeen belang wordt niet gediend met de akkoorden…het kabinet als mede-onderhandelaar… committeert zich te zeer aan het resultaat. …..en dat kan leiden tot te ruime normen in de wet……Het maken van wetten moet met meer zorg gebeuren…””Hoe wordt gehoor gegeven aan de zorgen van de Raad van State? Wie waarborgt onze grondrecht op gezondheid?De legitieme basis van wetgeving ontbreekt ook waar niet alleen gezondheidsaspecten bij de meeste mensen niet bekend zijn.Ook brengt deze technologie een controlestaat met zich mee zoals bijvoorbeeld in China, aldaar mede-gefinancierd door Amerikaanse geldschieters.Een biometrisch paspoort is onlangs geaccordeerd in het Europarlement, met -in de toekomst permanent oproepbare gegevens.Is de bevolking hier iets over verteld, of gevraagd?Onze grondwettelijke rechten, betreffende gezondheid, lichamelijke integriteit en privacy worden niet gewaarborgd.Dringend verzoek ik u om de voorbereiding van de uitrol van 5G te stoppen en de normering van 2-3-4 G te herzien.