Catherine van Ommeren 3 minuten inspraak 5G gemeenteraad Amsterdam 29 oktober 2019

29-10-19


Transcript van deze toespraak:

Geachte commissieleden, 

Ik verwijs naar mijn vorige presentaties en toelichting die ik mailde. Ik constateer dat het testen met 5g volop doorgang heeft en vraag Amsterdam het testen direct te staken en de blootstellingslimieten te herzien. 

Een aantal vragen: 
1. Heeft u zich geïnformeerd over  gezondheidsrisico's? Zonee, waarom niet, zoja wat doet u met die kennis?

2. Amsterdam controleert gezondheidletsel door straling. Hoe doet zij dat, en wat doet zij ermee?

3. Op de Rozengracht zijn bij een zendmast herhááldelijk en bij méérdere bewoners kanker, hartfalen en burn-out geconstateerd. Weet u daarvan, zonee, waarom niet, zoja wat doet  u met deze kennis?

4. Amsterdam behoeft instrumentarium en communicatiemiddelen tegen zorgen over straling. Wat is dat, en wat hebben de slachtoffers hieraan?

5. 100.000 en professionals, velen ook uit Amsterdam en omgeving, ondertekenden het 5g space appeal. Artsen, tandartsen, apothekers, ingenieurs, bouwbedrijven, architecten...heeft u hen ooit benaderd om informatie, wat doet u met deze kennis?

6. kunnen de burgers hun klachten melden, zonee, waarom niet, zoja waar en wat gebeurt ermee? 

7. Bomen sterven af door straling. Weet u dit? wat doet u er aan? 

8. Meerdere instanties waarschuwen voor het levensbedreigende primaat van de industrie, de GZZ uit een noodkreet, wil primaat van gezóndheid: hoopt dat dit besef ook bij de Nederlandse overheid en in de rest van Europa op tijd komt. Prof. Kromhout, de voorzitter van de commissie EMV, v gezondheidsraad, via ggd ook Amsterdam. werkt met het                                                                                                       kennisplatform electromagnetische velden ZIT/werkt AMSTERDAM OOK IN waarschuwt dat grote zakelijke belangen aandacht voor gezondheid verhinderen. De Raad van State schuift industrieel belang terzijde, omwille van gezond leefmilieu. Wat doet u met deze uitspraken?

9. Kunt van alle betrokken adviserende en controlerende organen aangeven in welke mate belanghebbenden (óók de overheid) daar zélf zitting in hebben danwel financieren? 

10. Zo heeft de socialistische partij gevraagd de financiering niet meer door de Telecom te laten doen omwille van onafhankelijkheid. Wat kan dan nog de waarde zijn van alle voorafgaande adviezen van dergelijke organen, waar het huidig beleid op gebaseerd is?  

11. De gemeente Brussel wijst 5G af zolang de straling niet gecontroleerd of gemeten kan worden. Kunt u dit wel, zoja wat is het verschil met Brussel?

12. Als verwonder-adressen bij Syri, registreert de crowd control verdachte bewegingen. Welke bewegingen mogen wij maken, wie controleert wie, met welke intensiteit aan pijnprikkel, op welke grónd?Met welke garàntie, hóe en door wié afgegeven?

13. vergelijkt u de bezorgdheid van de burger met de bezorgdheid van de overheid voor hacking door een vreemde macht. Niemand wil overgeleverd zijn aan een onduidelijke sturing van buitenaf, en zeker niet met bedreiging van gezondheid, dwang en controle. ongeïnformeerd en ongevraagd wordt het ons opgedrongen. Hoe ziet u dit? Dark web in wiens handen?

Graag ontvang ik binnen 2 weken antwoord op deze vragen. Mochten uw beslissingen, handelen, nalaten, wijze van beantwoording niet bevredigend zijn, dan zal ik juristen vragen uw aansprakelijkheid vorm te geven. Bijv. als schadevergoeding, en/of dwangsom. voor iedere dag gerekend vanaf de dag dat u uw mandaat overschrijdt door onvervreemdbare rechten in stemming te brengen of uit te onderhandelen. Hier zijn van toepassing (internationaal) recht, civiel-, straf- en bestuursrecht. Ziet u dit ook als een ultieme poging soevereiniteit terug te claimen voor Amsterdam, haar burgers, haar bestuur.